Klaas Bos, Columnist op Euregio Radio

klaas_bos_euRR_2014Sinds drie jaar verzorgt Klaas Bos vrijwel wekelijks een blog over uiteenlopende onderwerpen. Euregio radio vroeg hem om deze blogs om te zetten in radiocolumns.

Hij beschouwt dat als iets bijzonders en gaat zijn best doen om je iets te bieden dat de moeite van het luisteren waard is.

Het kortste stukje die hij tot dusver geschreven heeft en dat geeft hem de gelegenheid zich even aan je voor te stellen

 

Mijn naam is Klaas Bos en ik woon in het hart van de Euregio, in Sittard.

Zoals je inmiddels wel hebt gehoord: mijn wieg stond daar niet, ik “bin neet eine van öch.

Ik kom uit een streek waar men elkaar niet begroet met “Enne?”, maar met “Moi!

Ik kom uit Drenthe, uit Smilde om precies te zijn.

 

Verder schrijft Klaas Bos het volgende:

 

Dat neemt niet weg dat ik vanuit een brede interesse ook blogs schrijf over onderwerpen die betrekking hebben op de Euregio. Mijn favoriete liefhebberijen zijn wandelen en fietsen. En zo heb ik de hele streek meermalen doorkruist. En dat levert inspiratie.

Het bloggen geeft mij gelegenheid om je te laten kennismaken met interessante plaatsen en ontwikkelingen. Mijn grootste interesse gaat uit naar Chemelot en naar Brightlands Chemelot Campus. Ik werk daar namelijk als communicatiemanager.

Je kent het gezegde “Waar het hart vol van is…” – en dat geldt ook voor mij. Veel van mijn blogs gaan over Chemelot en Brightlands.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkelingen daar van groot belang zijn voor de Euregio. Het is inmiddels lang geleden dat dit “de DSM” was, of “het SBB” of “de Koel”. Tegenwoordig is het een smeltkroes van bedrijven en instellingen, waar onderzoekers en ondernemers op zoek zijn naar oplossingen voor problemen waar we als hedendaagse samenleving voor staan.

 

Het is een succesverhaal, waar ook initiatieven in Maastricht, Heerlen en Venlo bij aanhaken. En waarover ik je met veel plezier meer zal vertellen.

 

Ik moet daarbij een opmerking maken, een korte huishoudelijke mededeling. Mijn blog is een persoonlijk blog en dat geldt ook voor de radiocolumns. Mijn meningen zijn dus niet perse die van mijn werkgever. Het bloggen is voor mij een hobby, maar ik vind het belangrijk dat de informatie klopt. Mocht ik toch een steekje hebben laten vallen, dan wil ik me daar op voorhand voor verontschuldigen.

 

Zoals gezegd: veel van mijn blogs gaan over Chemelot en Brightlands.

Die schreef ik naar aanleiding van het overlijden, op 13 juni 2015, van Heinz Polzer, beter bekend als Drs. P. Hij ontwikkelde de dichtvorm de ollebolleke. Dat is een puntdicht van acht regels, die aan verschillende eisen moet voldoen, ga maar eens googlen. De meest opmerkelijke eis is dat de zesde regel bestaat uit één woord van zes lettergrepen, met de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep. Bijvoorbeeld: ‘zeslettergrepigheid’.

 

Dan volgt nu mijn ollekebolleke over Chemelot:

 

Limburg biedt werk voor u!

Voorwaarts met Chemelot:

Hier is gevestigd de

Topindustrie

Kennis en kassa door

Campusontwikkeling

Geeft een impuls aan de

Economie.